Tehetséggondozás és Mathias Corvinus Collegium
Zách Boglárka
Zách Boglárka

2021-04-06

Tehetséggondozás és Mathias Corvinus Collegium

500 milliárd forint. Legtöbbünk szeme előtt peregnek a számok. A hirtelen jött hírnév a tehetséggondozó intézmény esetében az elmúlt néhány hónap kiugróan magas állami vagyongyarapodásából fakad.

Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy vajon hogyhogy egyetlen intézmény kezébe összpontosul egy nagyjából egész felsőoktatásra költött éves összeg, és mi történhet azokkal a szervezetekkel, akik ennek a töredékében sem részesülnek.

Vajon a szakkollégium és a tehetséggondozó intézmény kéz a kézben jár? Mi is lenne ezeknek a célja?

A szakkollégiumok olyan felsőoktatási intézmények, amelyek a felsőoktatásban tanuló hallgatóknak nyújtanak extra fejlődési lehetőséget. Minden intézmény külön szervezeti egység, és más-más működési módszerekkel rendelkezik, azonban három, közös alappillérre épül: a szakmaiságra, a közösségiségre és a társadalmi felelősségvállalásra. Az intézmények célja, hogy az extra kurzusokon, kutatómunkákon és tudománynépszerűsítésen kívül olyan fiatalok kerüljenek a munka világába, akik kritikusan gondolkodó, felelős fiatalként kezdenek neki feladataiknak, beépítve az egyetem mellett a szakkollégiumban szerzett tapasztalatokat is. Az intézmények egy minősítési rendszernek kell megfeleljenek annak érdekében, hogy megtarthassák szakkollégiumi státuszukat. Az ehhez szükséges pályázatokat a Minősítő bizottság, és a Minősítést segítő Bizottság bírálja el, annak alapján, hogy megfelelnek-e a Szakkollégiumi Chartában szereplő kritériumoknak. A folyamat során hangsúlyos az intézmény tehetséggondozási szempontból való megvizsgálása, de a Charta értelmében nagy szerepet kapnak az autonómia, a tudományosság, a szakmai képzés, az értelmiségi szocializáció, a létszám és összetétel, valamint a külkapcsolatok is.

Hogy kerül képbe az MCC?

Az említett intézmény szintén a leírtakhoz hasonló célok és eszmék mentén működik, amely széles spektrumú tudásátadást hirdetve vonzza be a tanulni vágyó fiatalokat. Azonban – míg a szakkollégiumok az esetek többségében különböző, az állam, és egyetem általi (bizonyos esetekben önkormányzati) támogatásból tudják fenntartani magukat – a Mathias Corvinus Collegium a kormány feltétlen bizalmát élvezheti, hiszen révfülöpi kikötőkön, valamint MOL és Richter-részvényeken át számtalan kedvezményben részesül, nem minősített szakkollégiumként.

NTP-ügy

A 2019-es évben a Nemzeti Tehetség Program keretein belül lényegesen visszaesett az állam által azonak a szakkollégiumoknak biztosított támogatása, amelyek korábban kiálltak egy CEU Magyarországon maradását támogató nyilatkozat mellettí. A 2020-as év eredményei szerint pedig főként a vidéki, kisebb szakkollégiumok részesültek magasabb támogatásban. Újbuda önkormányzata a kerületben lévő szakkollégiumoknak 10 millió forint támogatást nyújtott, amelyet egy pályáztatásos rendszer kereteiben osztottak szét az érintett intézményeknek.

Miért olyan lényeges mindez?

A tehetséggondozás és felelős társadalmi képzés elengedhetetlen az ország működésének szempontjából, azonban felvet olyan kérdéseket, mint hogy az állami keret elosztása jelenleg miért jelentősen kevés intézmény kezében összpontosul, és mennyire kötheti meg az államvezetés a tehetséggondozó intézmények kezét.

A szakkollégiumiság, mint tudományos, közösségi és felelős társadalmi tevékenykedésre szocializáló intézményrendszer számos, mára neves szakembert képzett ki, akik tevékenységükben nagyban előmozdították szakmájuk hírét.